Co to jest koks i dlaczego jest potrzebny?

Koks jest dziś jednym z najpopularniejszych rodzajów paliwa. Składa się głównie z węgla i jest produkowany z węgla koksowniczego w koksowniach. Zaletą koksu w porównaniu z konwencjonalnym węglem jest to, że podczas spalania emituje mniej siarki i sadzy.

Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych oraz odlewni potrzebują koksu. W formie pokruszonej również nadaje się do ogrzewania. Jednak są też wady. Na przykład sprawność spalania koksu w dużej mierze zależy od ciągu w zespole grzewczym, dlatego konieczne jest regulowanie ilości powietrza wchodzącego do przestrzeni paleniska. Ponadto koks nie pali się we wszystkich typach kotłów na paliwo stałe.

 

Czy koks jest niebezpieczny?

Zastosowanie koksu w pracy przedsiębiorstw przemysłowych jest niebezpieczne z powodu poważnego zanieczyszczenia środowiska. Oprócz emisji tlenku węgla, tlenku azotu czy dwutlenku siarki istnieje bardzo silne zanieczyszczenie metalami ciężkimi, takimi jak wanad. Gleba, na którą później spadają opady, staje się nieodpowiednia do produkcji normalnych, wysokiej jakości produktów rolnych, innymi słowy, jest toksyczna.

 

Bezdymne paliwo – alternatywa dla koksu?

Alternatywą dla koksu jest Błękitny Węgiel. Innowacyjne źródło energii swoją nazwę zawdzięcza niebieskiemu kolorowi płomienia podczas spalania. To przyjazne dla środowiska, bezdymne paliwo, które może znacznie ograniczyć niemal wszystkie emisje substancji zanieczyszczających atmosferę. Przykładowo, według badań przeprowadzonych w pięciu miastach w Polsce w latach 2015-2016 stwierdzono, że w miejscach, w których testowano innowację, wskaźniki jakości powietrza uległy znacznej poprawie. Tym samym emisja pyłów spadła o 40%, smoły o 75%, a rakotwórczego benzo(a)pirenu o 90%. W ramach projektu spalono ponad 2000 ton innowacyjnego paliwa. Na zakończenie eksperymentu wśród mieszkańców przeprowadzono  ankietę, której wyniki potwierdziły jedynie oczekiwania naukowców, że paliwo alternatywne jest postrzegane przez społeczeństwo bardzo pozytywnie.

 

Błękitny Węgiel jest bardziej opłacalny

Błękitny Węgiel podlega procesowi odgazowania. W trakcie użytkowania nie wydziela dymu, ściany pieca pozostają czyste, a popiołu jest bardzo mało. W porównaniu z koksem Błękitny Węgiel jest również bardziej opłacalny z tego powodu, że można go spalać w dowolnym piecu – zarówno w starszych, jak i w tych najnowszej generacji. Koks daje bardzo wysokie temperatury, które mogą doprowadzić do niebezpieczeństwa, dlatego w większości nowoczesnych kotłów i pieców nie wolno go spalać.

Ze względu na zawartość substancji lotnych, Błękitny Węgiel szybko się zapala, natomiast w przypadku koksu mogą występować tu trudności. Zaletą również jest wysoka kaloryczność węgla, ponieważ dodatkowe ciepło pojawiające się podczas spalania substancji lotnych znacznie obniża koszty ogrzewania.

Wybierając paliwo do ogrzewania domów czy wody, warto wziąć pod uwagę kilka aspektów. Stawiając na cenę i wysoką kaloryczność, warto uwzględnić także i wpływ na środowisko. A w zestawieniu Błękitny Węgiel - koks, z całą pewnością w każdym aspekcie przewaga należy do Błękitnego Węgla.

Zamów online