przez smog chorują
UKŁAD NERWOWY
UKŁAD ODDECHOWY
UKŁAD KRĄŻENIA

Groźne liczby

Polska zajmuje niechlubną wysoką pozycję na liście najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie. Dotyczy to zwłaszcza unoszących się w powietrzu drobnych pyłów – o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra, zwanych PM2,5. Zawierają one m.in. związki siarki i azotu, metale ciężkie oraz substancje z grupy WWA. Ich stężenie średnioroczne, zgodnie z regulacjami krajowymi i unijnymi, nie może przekraczać 25 μg/m3, zaś zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia nie powinno przekraczać 10 μg/m3. Tymczasem są w Polsce lokalizacje, gdzie stężenia pyłu PM2,5 znacznie przekraczają 30 μg/m3

 

Smog – skuteczny zabójca

Smog to zjawisko, które powstaje w wyniku obecności dwóch grup czynników: emisji substancji zanieczyszczających do powietrza i specyficznych warunków meteorologicznych, do których należą przede wszystkim wyżowa pogoda, brak wiatru lub słaby wiatr i tzw. inwersja termiczna (polegająca na wzroście temperatury powietrza wraz ze wznoszeniem się nad poziomem terenu, co hamuje zjawisko konwekcji). W naszym kraju do głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza należą źródła komunalno-bytowe, czyli przede wszystkim indywidualne gospodarstwa domowe, niewielkie kotłownie, obsługujące np. stare kamienice, ale także drobne zakłady wytwórcze czy usługowe, w których wykorzystywane jest spalanie paliw stałych (węgla, drewna, ale także śmieci, mułu i miału węglowego). Z uwagi na to zjawisko smogu w Polsce występuje głównie w sezonie grzewczym, czyli mniej więcej od września do kwietnia. Skutki oddychania złej jakości powietrzem najsilniej odczuwają dzieci, osoby cierpiące z powodu chorób układu krążenia i oddechowego, ludzie starsi czy kobiety w ciąży. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zanieczyszczenia powietrza odpowiadają za 15% wszystkich zgonów z powodu raka płuc. A smog przyczynia się do powstawania nie tylko tego rodzaju nowotworu. Wśród chorób przezeń powodowanych wymienia się także m.in. raka pęcherza moczowego, mózgu oraz szyjki macicy.

Co więc wdychamy?

Wraz z powietrzem do naszych płuc – a więc i do całego naszego organizmu – trafiają niebezpieczne substancje toksyczne. Wśród nich najgroźniejsze są:

  • pył zawieszony (PM10 i PM2,5) – powoduje zaburzenia czynności płuc, podrażnienie dróg oddechowych, trudności w oddychaniu, kaszel, podnosi ciśnienie krwi, zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu,

  • lotne związki organiczne (LZO), m.in. benzen – powodują uszkodzenie układu nerwowego, uszkodzenie szpiku kostnego, wzmagają ryzyko wystąpienia białaczki,

  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), m.in. benzo(a)piren – zwiększają ryzyko wystąpienia raka (szczególnie płuc), cechują się toksycznym oddziaływaniem na układ odpornościowy,

  • dwutlenek siarki (SO2) – zwęża drogi oddechowe, może powodować zmiany w rogówce oka, podrażnia błony śluzowe i spojówki, jest niebezpieczny szczególnie w przypadku osób cierpiących na astmę oraz u małych dzieci,

  • tlenek węgla (CO) – powoduje niedotlenienie mózgu, serca i innych narządów, zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

 

Skazani na smog?

Zdecydowanie nie! To, jakim powietrzem będziemy oddychać, zależy tylko od nas samych. Niestety, na co dzień zapominamy o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za środowisko i otaczający nas świat. Każdy z nas może jednak zrobić coś w kierunku tego, aby w przyszłości wszystkim oddychało się lżej. Ta przyszłość może zacząć się już dzisiaj. Segregujmy śmieci i porzućmy pomysły ich spalania w naszych piecach i kotłach. Zamieńmy złej jakości opał na ekologiczny. Ograniczmy używanie samochodów – rower i transport publiczny to najlepsi przyjaciele środowiska! Wspólnie powiedzmy smogowi: STOP!

główne źródła smogu
GOSPODARSTWA DOMOWE
POJAZDY
PRZEMYSŁ

Marka

Błękitny Węgiel to produkt, który powstał w ramach projektu Generatora Koncepcji Ekologicznych Gekon (wspólna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), we współpracy z polskimi inżynierami z firmy Polchar Sp. z o.o. oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Ideą podjęcia wspólnych działań było przygotowanie ekologicznego paliwa stałego do użytku we wszystkich gospodarstwach domowych, gwarantującego redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Błękitny Węgiel to ekologiczne, niskoemisyjne i bezdymne paliwo węglowe, powstające na bazie zwykłego węgla opałowego, który poddawany jest obróbce termicznej. Tak przygotowany, może być spalany w tradycyjnym kotle lub piecu, np. kaflowym.

 

Misja

Naszą misją jest poprawa jakości życia w Polsce i na świecie – poprzez obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych, bez konieczności poczynienia dodatkowych inwestycji, czyli wymiany starych pieców i kotłów. Błękitny Węgiel gwarantuje natychmiastową poprawę stanu powietrza w miastach i gminach, w których występuje wysokie zanieczyszczenie i często dochodzi do tzw. epizodów smogu. Nie musimy biernie czekać na globalne zmiany w gospodarce energetycznej, aby poprawić jakość powietrza i naszego życia. Z Błękitnym Węglem jest to możliwe już DZISIAJ.

Ekologiczne, bezdymnie spalające się paliwo.

Znacznie niższa emisja pyłów i trujących spalin do atmosfery.

Możliwość zastosowania w tradycyjnym piecu lub kotle.

Wysoka kaloryczność i łatwość użycia.

Zapytaj o produkt
Zamów online