Pojęcie smogu na trwałe weszło do codziennej komunikacji, w tym także medialnej. Niemalże za każdym razem oglądając prognozę pogody przekazywana nam jest też informacja o jakości powietrza. Jednak jeszcze przed kilkoma laty nie było to standardem i co więcej - mało kto poświęcał temu tak wiele uwagi jak teraz. Czy to oznacza, że kiedyś powietrze było czystsze, że wówczas nie występował problem smogu? Rzecz jasna nie chodzi o problem sam w sobie, bo ten obecny jest od lat, a o społeczną świadomość na temat skutków permanentnego oddychania zanieczyszczonym powietrzem. 

Wiele osób podważa zagrożenie wywoływane przez smog dla ludzkiego zdrowia i życia, często słyszymy, że smog jest fake newsem, który wymyślono w celu wzbogacenia się danych osób czy instytucji. Jednak dowodów na obecność substancji szkodliwych w powietrzu jest wiele - zarówno tych naukowych, jak i tych oczywistych, empirycznych, których doświadczamy za każdym razem oddychając na dworze, gdy dookoła nas z kominów unoszą się kłęby dymu. 

Mimo wszystko, zarzucając wszelkie teorie spiskowe dotyczące smogu, przyjrzyjmy się dokładniej szkodliwym substancjom obecnym w powietrzu. Najczęściej mówi się o PM10 i PM2,5 , czyli o pyle zawieszonym, który powoduje zaburzenia czynności płuc, podrażnienie dróg oddechowych, trudności w oddychaniu, kaszel, podnosi ciśnienie krwi, zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Równie szkodliwe są lotne związki organiczne takie jak benzen czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w szczególności benzo(a)piren. Przyczyniają się one między innymi do uszkodzeń układu nerwowego i szpiku kostnego, zwiększenia ryzyka wystąpienia raka, a także cechują się toksycznym oddziaływaniem na układ odpornościowy. W powietrzu znajdują się też dwutlenek siarki (SO2) i tlenek węgla (CO), które równie jak wcześniej wspomniane substancje wpływają negatywnie na drogi oddechowe, narządy wewnętrzne oraz wzmagają wystąpienie wielu chorób mózgu, serca, błon śluzowych czy krtani. 

Tak naprawdę nie jesteśmy skazani na codzienne wdychanie wszystkich opisanych wyżej substancji szkodliwych. Możliwe jest oddychanie czystym powietrzem, jednak aby tak się stało, należałoby więcej uwagi poświęcić zachowaniom odpowiedzialnym. Wystarczy postarać się zastąpić samochód komunikacją miejską czy rowerem lub hulajnogą, zadbać o zieleń w domu, ogrodzie, najbliższym otoczeniu, ale przede wszystkim zamienić dotychczasowy tradycyjny opał na paliwo bezdymne. Stosowanie Błękitnego Węgla natychmiast redukuje emisję zanieczyszczeń sprawiając, że od razu oddychać możemy czystszym powietrzem. 

Zamów online