W okresie zimowym szczególnie istotne są nie tylko stany dróg, opady atmosferyczne i temperatura, ale także - a może raczej przede wszystkim - jakość powietrza i smog. Wraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego następuje nagłe pogorszenie się stanu powietrza, w którym zaczyna wzrastać obecność smogu. Powodem tego jest wciąż korzystanie z tzw. kopciuchów. A co gorsza - opalanych węglem niskiej jakości, który cechuje się wysoką emisją zanieczyszczeń. Jest kilka już sprawdzonych i wielokrotnie przetestowanych rozwiązań, które mogłyby poprawić tę sytuację, jednak wciąż brakuje ‘odgórnych’ interwencji i zaangażowania rządzących. Natychmiastowo do poprawy jakości powietrza mógłby przyczynić się przede wszystkim wykorzystywany do ogrzewania domów węgiel. 

 Błękitny Węgiel jest paliwem bezdymnym, podczas jego spalania do atmosfery przedostaje się 10 razy mniej pyłu i 20 razy mniej benzo(a)pirenu. Dodatkowo ma wysoką kaloryczność, zapewnia stałe ciepło w postaci ok. 27–28 MJ i jest 30% bardziej wydajny. To tylko kilka z zalet Błękitnego Węgla.  

14 grudnia 2021 r. ogłoszono, że stolica Małopolski jest najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie. Wówczas na profilu miasta na jednym z portali społecznościowych poinformowano o bardzo złej jakości powietrza oraz o darmowej komunikacji miejskiej. Wszystko po to, by ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Osoby przebywające w regionie Krakowa otrzymały także SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: “UWAGA! Dnia 14.12 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz”.

 

 

Tego dnia w dopuszczalne dobowe wartości pyłu PM10 zostały przekroczone mniej więcej 3-4 razy. Sytuacja ta spowodowała, że w Krakowie była gorsza jakość powietrza niż w zwykle najbardziej zanieczyszczonych obszarach Pakistanu czy Bangladeszu. Zwyczajowi liderzy rankingu tym razem uplasowali się za Krakowem, który będąc na pierwszym miejscu, zyskał miano najbardziej zanieczyszczonego miasta świata. Jakie były tego skutki? Przebywając na dworze 14 grudnia w Krakowie odczuwalny był silny ból w klatce piersiowej oraz zawroty i ból głowy. Z relacji osób, które wówczas przebywały w Krakowie wynika, że pojawiały się także znaczne trudności w oddychaniu, ogólne osłabienie organizmu, brak energii, a nawet ból w jamie brzusznej. Czy tej sytuacji można było uniknąć?

Południe Polski to ta część kraju, która jest jedną z chętniej odwiedzanych przez turystów z całego świata, jest również najbardziej zamieszkała, jednak to właśnie tam każdego roku w sezonie grzewczym przekraczane są notorycznie normy występowania zanieczyszczeń w powietrzu. Chociażby zastosowanie niskoemisyjnego paliwa, którym jest Błękitny Węgiel, znacząco i natychmiast poprawiłoby jakość powietrza w tym regionie. Mimo że paliwo to jest droższe od tradycyjnego węgla, jest bardziej wydajne, a jego stosowanie wpłynie na występowanie negatywnych skutków oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Może więc warto w taki sposób zainwestować we własne zdrowie?

Zamów online