Sytuacja gospodarcza jest trudna nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Może okoliczności obecne w Europie w mniejszym stopniu wpływają na Australię czy Nową Zelandię, jednak większość krajów wschodnioeuropejskich doświadcza negatywnych skutków ekonomicznych wynikających z toczącej się w Ukrainie wojnie. To nie jedyny powód trwającego i pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Nie należy zapominać o roli, którą odegrała pandemia SARS-CoV-2, a także istotnym znaczeniu coraz bardziej zauważalnych zmian klimatycznych.

Aż dwie trzecie Polaków uważa, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu - wynika z raportu “Nastroje społeczne Polaków. Kwiecień 2022” przygotowanego przez Kantar Public. Kryzys objawia się między innymi rosnącą inflacją, a ta skutkuje zmianami w zachowaniach konsumenckich. Społeczeństwo świadome kryzysu oraz rosnącego zagrożenia przed obniżeniem standardu życia wynikającego z utraty siły nabywczej pieniądza, zaczyna kierować się innym schematem wartości. Troska o środowisko znacznie spada w tej hierarchii, gdyż coraz więcej uwagi poświęca się elementarnym potrzebom, których koszt nieustannie w takiej sytuacji rośnie. Czy w takim razie jest jeszcze miejsce na działania o charakterze prośrodowiskowym?

Kryzys gospodarczy w tak ogromnej skali występuje pierwszy raz po wielu latach. Niewątpliwie wszelkie działania rządu, samorządów czy lokalnej społeczności powinny zmierzać do tego, by minimalizować niepożądane skutki ekonomiczne pandemii, wojny i rosnącej inflacji. W sytuacji, w której obecnie znajduje się Polska, najważniejsze stają się podstawowe wartości i potrzeby, jednak wciąż warto pamiętać, że prócz kryzysu gospodarczego, walczymy od lat także z kryzysem klimatycznym. Mimo że trudno skłaniać teraz do wielkich inwestycji proekologicznych, można rozsądnie gospodarować pieniądzem, tak by przy okazji nie wpływać negatywnie na środowisko. Każdy kryzys kiedyś minie, więc nie doprowadzajmy do sytuacji, w której koniec jednego stanie się początkiem innego. Nawet teraz, w stanie kryzysu, pamiętajmy o jakości powietrza i środowisku naturalnym - na tyle, na ile możemy sobie na to pozwolić.

Zamów online