Dlaczego potrzebne są normy jakości powietrza

Pierwszym krokiem do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza jest monitorowanie dolnego poziomu stężenia szkodliwych substancji. Na przykład dzisiaj każdy może przejść do trybu online i przeglądać Indeks Jakości Powietrza w różnych miastach i krajach w czasie rzeczywistym. Aby jednak poznać stopień zanieczyszczenia powietrza w danym miejscu, trzeba znać akceptowalne standardy jego jakości.

Normy dotyczące jakości powietrza atmosferycznego, czyli  maksymalne dopuszczalne stężenia (MPC) i przybliżone bezpieczne poziomy narażenia na chemikalia, ich mieszaniny, mikroorganizmy. Jeśli normy są przestrzegane, nie ma bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko. 

 

Pył PM10

PM10 to mieszanina cząstek stałych w powietrzu o średnicy 10 mikrometrów lub mniejszej. Obejmuje ona dym, kurz, sadzę, metale ciężkie, sole, kwasy. Na przykład substancje uczulające, takie jak pyłki i zarodniki grzybów oraz wysoce toksyczne organiczne substancje chemiczne (dioksyny i rakotwórczy benzo-a-piren) stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia. Wdychany pył PM10 dostaje się do układu oddechowego i przez spojówkę do oczu.

Według norm dopuszcza się przeciętnie stężenie 40 µg/m3 na rok i 50 µg/m3 na dobę.

Jeżeli średnie dobowe stężenie PM10 osiągnie 200 µg/m3, władze są zobowiązane do informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia stanu zagrożenia. Gdy średnie dobowe stężenie pyłu osiąga 300 µg/m3, jest to poziom alarmowy.

 

Pył PM2,5

Pył PM2,5 to cząstki stałe i kropelki cieczy o wielkości od 10 nm do 2,5 mikrona. Ich średnica jest trzydzieści razy mniejsza niż średnica ludzkiego włosa. Pył PM2,5 to mieszanina cząstek pyłu, popiołu oraz siarczanów i azotanów. Wszystkie te substancje są zawieszone w powietrzu i łatwo przenikają przez bariery biologiczne, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Warto zauważyć, że codzienne wdychanie drobnego pyłu nie powoduje natychmiastowej widocznej szkody dla organizmu, jednak nagromadzenie się w narządach powoduje później rozwój poważnych chorób. Szacowany pył PM2,5 odpowiada za 3% zgonów z powodu chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz 5% zgonów z powodu raka płuc.

W 2020 r. za dopuszczalne średniorocznie uznano stężenie 20 µg/m3.

 

Dwutlenek azotu NO2

NO2 to wieloskładnikowy nieorganiczny związek tlenu i azotu, który ma ostry nieprzyjemny zapach i jest wysoce reaktywny.

 Dwutlenek azotu może mieć postać toksycznego czerwono-brązowego gazu lub żółtawej cieczy. Przyczynia się do zapłonu substancji – w przypadku dużego stężenia NO2 w powietrzu może dojść do wybuchu. W kontakcie z wodą zamienia się w kwas azotowy, a w środowisku alkalicznym tworzy azotany i azotyny.

NO2 jest substancją silnie toksyczną, dlatego ma negatywny wpływ na człowieka. Dwutlenek azotu jest szczególnie niebezpieczny dla narządów układu oddechowego: przy krótkim kontakcie pojawia się lekkie podrażnienie błon śluzowych, a przedłużona inhalacja prowadzi do obrzęku płuc. Ponadto następuje zmiana składu krwi, zmniejsza się zawartość hemoglobiny.

Średnio rocznie dopuszczalne stężenie NO2 w powietrzu wynosi 40 µg/m3. 

Dopuszczalne jest średnie stężenie 200 µg/m3 na godzinę (dopuszcza się przekroczenie tego poziomu 18 razy w roku).

Jeżeli w ciągu 1 godziny średnie stężenie NO2 przekracza 400 µg/m3, jest to uznawane za poziom alarmowy.

 

Dwutlenek siarki SO2

SO2 to niezwykle toksyczna substancja będąca jednym z głównych składników gazów wulkanicznych. Jest to bezbarwny gaz o charakterystycznym ostrym zapachu zapałki.

SO2 zawarty jest w spalinach samochodowych, emitowanych w wyniku pracy elektrociepłowni przy spalaniu węgla brunatnego i oleju opałowego.

Jeśli stężenie dwutlenku siarki w powietrzu przekracza normę, u osoby rozwija się dysfunkcja dróg oddechowych, zapalenie błon śluzowych, ból gardła, zapalenie nosogardzieli, tchawicy, zapalenie oskrzeli, kaszel, chrypka. Średnie stężenie SO2 w powietrzu na dobę wynosi 125 µg/m3. 

Dopuszcza się przekroczenie tego poziomu trzy razy w roku. Stężenie dwutlenku siarki na godzinę nie może przekraczać 350 µg/m3. 

Jeżeli stężenie substancji w powietrzu osiąga średnio 500 µg/m3 na godzinę, to poziom uznaje się za stan awaryjny.

 

Odwiedź nasz profil na Facebooku: @BlekitnyWegielPl

Zamów online