Drobne pyły (PM2,5, PM10), które trafiają do naszych płuc, zawierają niebezpieczne substancje toksyczne, m.in. metale ciężkie, związki siarki i azotu oraz substancje z grupy WWA. Ich szkodliwe działanie na cały nasz organizm jest niewyobrażalne. Lista chorób, które mogą powodować, jest naprawdę długa. Przyczyniają się m.in. do zaburzenia czynności płuc, podrażniają drogi oddechowe, zwiększają ryzyko zawału serca i udaru, a nawet wystąpienia nowotworu. Skutki oddychania tak złej jakości powietrzem najdotkliwiej odczuwają dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, a także ludzie cierpiący na schorzenia układu krążenia lub oddechowego.

 

Czym właściwie jest tak popularny ostatnio medialnie smog i co jest główną przyczyną jego występowania? Jest to zjawisko, które powstaje w wyniku obecności dwóch grup czynników: emisji substancji zanieczyszczających do powietrza i specyficznych warunków meteorologicznych (m.in. wyżowa pogoda, brak wiatru lub słaby wiatr). W Polsce do głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza należą przede wszystkim indywidualne gospodarstwa domowe, niewielkie kotłownie, obsługujące np. stare kamienice, ale także drobne zakłady wytwórcze czy usługowe, w których wykorzystywane jest spalanie paliw stałych (węgla, drewna, mułu i miału węglowego czy nawet śmieci). Właśnie dlatego zjawisko to występuje w naszym kraju przede wszystkim w sezonie grzewczym, czyli mniej więcej od września do kwietnia. 

 

Wszystko jednak wskazuje na to, że nie jesteśmy dłużej skazani na smog! Polscy inżynierowie z firmy Polchar Sp. z o.o. oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, w ramach projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stworzyli produkt, który może stać się natychmiastowym rozwiązaniem na zanieczyszczenia powietrza. Błękitny Węgiel – bo o nim mowa – to bezdymnie spalające się paliwo, charakteryzujące się wysoką wartością opałową oraz zdecydowanie niższymi parametrami emisyjnymi. Pierwsze testy, przeprowadzone w pięciu miastach Polski wykazały 10-krotnie niższą niż w przypadku zwykłego węgla emisję pyłów (PM 2,5 i PM 10) odpowiedzialnych za tzw. smog. Użycie 1 tony Błękitnego Węgla to aż 20 kg mniej pyłu w atmosferze niż w przypadku tradycyjnego węgla. Do atmosfery trafia też aż 20 razy mniej benzo(a)pirenu, czyli silnie rakotwórczego związku z grupy WWA. Wszystko przemawia więc za tym, że Błękitny Węgiel może stać się paliwem przyszłości, a my wszyscy będziemy oddychać czystym, zdrowym powietrzem. 

 

Czy polskie miasta staną się wyjątkowymi miejscami na mapie naszego kraju, gdzie będzie można wykazać szybki, pozytywny efekt realnego planu działań, zmierzających do poprawy jakości powietrza? Niewątpliwie system dopłat do paliwa bezdymnego mógłby znacząco pomóc poprawić jakość powietrza w Polsce oraz przyczynić się do tego, że wszyscy będziemy żyć zdrowiej.

 
Zamów online