W ostatnim czasie w prestiżowym czasopiśmie British Journal of Psychiatry opublikowano wyniki badań, które potwierdziły zależność między jakością powietrza a ryzykiem rozwoju chorób psychicznych. Zgodnie z wynikami grupy badaczy z King’s College London i Imperial College London, zwiększona podatność na problemy ze zdrowiem psychicznym lub trudniejszy przebieg choroby może mieć podłoże w stanie powietrza, a dokładniej - w zwiększonej obecności dwutlenku azotu. 

Związki chemiczne obecne w powietrzu negatywnie wpływają na zdrowie - w mniejszym lub większym stopniu. Tak samo jest w przypadku zdrowia psychicznego. Choć to dwutlenek azotu według naukowców może doprowadzić do największych zmian psychicznych, to nie negują oni oddziaływania pozostałych substancji na psychikę. W przypadku substancji takich jak tlenki azotu i cząstki stałe, naukowcy mówią zaledwie o mniejszym wpływie na stopień podatności na rozwój chorób psychicznych, a nie o jego całkowitym braku. Potwierdzeniem hipotez londyńskiej grupy ekspertów są wyniki badań przeprowadzonych na próbie badawczej wynoszącej blisko 14 tys. pacjentów. 

W Polsce mimo coraz większej liczby interwencji o charakterze proekologicznym czy ingerencji zarówno społeczeństwa, jak i organów/jednostek regulujących prawo w przemysł węglowy, wciąż brakuje ogólnej świadomości dotyczącej zagrożeń spowodowanych przez smog. Jak pokazują badania z Londynu, zanieczyszczone powietrze jeszcze bardziej wpływa na ludzkie zdrowie, niż myślano do tej pory. Na negatywne skutki wdychania substancji szkodliwych z powietrza narażone są nie tylko drogi oddechowe, wszelkie narządy wewnętrzne czy układy nerwowy i krwionośny, ale również zdrowie psychiczne.

Zdrowie jest najcenniejszą wartością, o którą szczególnie powinniśmy dbać każdego dnia. Zaprzestanie spalania tradycyjnego węgla w gospodarstwach domowych pozwoliłoby na redukcję zanieczyszczeń, tym samym poprawiając ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Alternatywą jest Błękitny Węgiel, który natychmiastowo poprawia jakość powietrza, a w dodatku jest paliwem bezdymnym, wydajnym i nadającym się do każdego rodzaju pieców czy kotłów. 

Zamów online